به وبسایت انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان خوش آمدید
امروز، چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

پرداخت کمک های مردمی

شماره حساب انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان جهت پرداخت کمکهای مردمی:

شماره حساب: ۱۴۰۰۵۰۹۰۲۵۴ – شماره کارت: ۸۹۳۹-۱۲۶۸-۲۳۱۳-۶۲۸۰

   نزد بانک مسکن شعبه رسالت گرگان

شماره حساب: ۱۰۵۴۷۳۲۱۱۱ – شماره کارت: ۱۲۳۹-۱۰۰۷-۷۲۷۰-۵۰۴۱

   نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه ۵ آذر گرگان