به وبسایت انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان خوش آمدید
امروز، شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

نشست مشترک مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان با مدیران بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مراوه تپه

نشست مشترک مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان با مدیران بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مراوه تپه

در راستای بازدید از پروژه های در دست احداث دومعلول شهری در جهت اجرایی شدن تفاهم نامه تامین مسکن خانواده های دارای حداقل دوعضو معلول تحت پوشش بهزیستی استان نشستی هم با حضور نشست مشترک مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان با مدیران بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مراوه تپه و کارشناس مسئول حوزه مسکن و مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی استان صورت پذیرفت