به وبسایت انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان خوش آمدید
امروز، چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

نشست مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان با اعضای شورای اسلامی شهر بندرگز

جلسه مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان با اعضای شورای اسلامی و معاون فرماندار شهرستان بندرگز درخصوص پیگیری راه اندازی انجمن خیرین مسکن ساز استان و ارائه گزارشی از عملکرد انجمن در بحث تفاهم نامه تامین مسکن خانواده های دارای حداقل دوعضو معلول تحت پوشش بهزیستی استان در شهرستان مذکور وهمچنین کمک به خانواده هایی که جدیداً منزل مسکونی شان در آتش سوزی کاملاً ازبین رفته است.

دراین جلسه که با حضور نماینده کمیته امداد حضرت امام خمینی ره و مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نیز صورت گرفت گزارش جامعی از اقدامات انجمن بعمل آمده و مقرر شد در آینده نزدیک انجمن شهرستان فعال گردد.آت