به وبسایت انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان خوش آمدید
امروز، شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

نشست مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان با مدیرکل بهزیستی استان

نشست مهندس عسگری با دکتر حسینی مدیرکل و خانم کابوسی معاون مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی استان در خصوص پیگیری تفاهم نامه تامین مسکن خانواده های دارای حداقل دوعضو معلول تحت پوشش بهزیستی استان