به وبسایت انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان خوش آمدید
امروز، چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

دیدار با امام جمعه محترم شهرستان گنبد کاووس

دیدار مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان با امام جمعه شهرستان گنبد کاووس باهمراهی مدیربنیادمسکن شهرستان،دراین جلسه گزارشی از اقدامات انجمن خیرین مسکن ساز ، اهداف وبرنامه های انجمن گزارشی از طرف مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان ارائه شد و همچنین مهندس عسگری هدف اصلی برگزاری این جلسه را راه اندازی انجمن خیرین مسکن ساز در شهرستان گنبد کاووس دانست واعلام کرد که شهرستان گنبد از جمله شهرستانهایی بود که از گذشته دارای انجمن رسمی و ثبت شده بوده که متاسفانه درحال حاضر عیرفعال می باشد . ایشان افزودند انجمن خیرین مسکن ساز استان در شهرستان گنبد دارای دوهکتار زمین دارای کاربری مسکونی و ۲۲۵ واحد پروانه ساختمانی می باشد که انجمن شهرستان گنبد می تواند اقدام قابل توجهی را در راستای کاهش محرومیت دراستان انجام دهد. درادامه حاج آقاترابی امام جمعه محترم گنبد هم ضمن تایید موارد یاد شده تاکید نمودند که باهمکاری انجمن خیرین مسکن ساز استان و پیگیری های بنیاد مسکن شهرستان و ایشان انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان گنبد کاووس در اسرع وقت راه اندازی گردد.