به وبسایت انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان خوش آمدید
امروز، چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

تقدیر از کارشناس مسکن اداره بهزیستی شهرستان رامیان

با هدف ایجاد انگیزه و کمک به تسریع تعهدات انجمن و تحقق تفاهم نامه تامین مسکن خانواده های دارای حداقل دوعضو معلول تحت پوشش بهزیستی استان از سرکار خانم حسینی کارشناس مسکن بهزیستی شهرستان رامیان توسط مهندس عسگری مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان تقدیر گردید.