به وبسایت انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان خوش آمدید
امروز، چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

بازدید از پروژه های خودمالکی

بازدید از پروژه های خودمالکی – در راستای اجرای تفاهم نامه تامین مسکن خانواده های دارای حداقل دوعضو معلول تحت پوشش بهزیستی استان

با عنایت به حضور آقای مهندس سعادتی نماینده بنیاد علوی کشور بازدید از پروژه های خودمالکی و احداثی توسط انجمن خیرین مسکن ساز استان با همراهی مهندس عسگری مدیرعامل انجمنخیرین مسکن ساز استان – سرکار خانم کابوسی معاون امور مشارکتهای مردمی و مسکن بهزیستی استان و همچنین سایر کارشناسان حوزه مسکن بهزیستی و مدیران شهرستانی صورت پذیرفت.