به وبسایت انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان خوش آمدید
امروز، شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

اهداء ۱۰۰۰ مترمربع زمین به انجمن خیرین مسکن ساز استان توسط خیرین

بنا به گزارش مهندس عسگری مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان برابر پیگیری صورت گرفته میزان ۱۰۰۰ مترمربع زمین با کاربری مسکونی در شهرستان بندرگز – روستای لیوان غربی توسط احدی از خیرین به انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان جهتاحداث مسکن محرومین هبه شد