به وبسایت انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان خوش آمدید
امروز، چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

امضاء تفاهم نامه همکاری انجمن خیرین مسکن ساز استان با اداره کل آزمایشگاه مکانیک خاک استان

در راستای کمک به کاهش قیمت تمام شده مسکن برای محرومان و همچنین افزایش کنترل کیفی خدمات مهندسی توسط انجمن خیرین مسکن ساز استان در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری کشوری تفاهم نامه ای توسط انجمن خیرین مسکن ساز استان با اداره کل آزمایشگاههای مکانیک خاک استان منعقد گردید