به وبسایت انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان خوش آمدید
امروز، شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

افتتاح دفتر مشارکتهای مردمی حساب ۱۰۰ و انجمن خیرین مسکن ساز استان

با حضور سید محمد حسینی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، معاونین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مهندس عسگری مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان و مهندس جعفری مدیر دفتر مشارکتهای مردمی و حساب ۱۰۰ حضرت امام ره دفتر مشارکتهای مردمی و حساب ۱۰۰ امام و انجمن خیرین مسکمن ساز استان به صورت مشترک افتتاح و جلسه شورای معاونین با هدف حمایت از انجمن خیرین مسکن ساز استان و حساب ۱۰۰ حضرت امام جهت احداث مسکن برای محرومان برگزار گردید